แจ้งการโอนเงิน

ชื่อคอร์ส: TCAS CORE 62 (ENG)
ผู้สอน: พัฐดลย์ โสภาจิตต์วัฒนะ (ครูพี่โอม)
ระยะเวลาเรียน: 180 วัน
จำนวนชั่วโมงเรียน: 35 ชั่วโมง 0 นาที
ราคา: 5,900 บาท

ชื่อผู้เรียน
นามสกุล
อีเมล **ตรวจสอบอีเมลให้ถูกต้อง (ในกรณีที่กรอก Email ผิดจะไม่ได้รับรหัสเข้าเรียน และใช้เวลา 2-3 วันเพื่อออกรหัสเข้าเรียนใหม่)
จำนวนเงินที่โอน
วันเวลาที่โอน *กรอกวันเวลาที่ถูกต้องจะได้ตรวจสอบง่ายขึ้น
บัญชีธนาคารที่โอนเข้า
ธนาคารของผู้โอน
เบอร์โทรศัพท์ คนรับหนังสือ **เจ้าหน้าที่จะ "โทรยืนยัน" ก่อนส่ง !**
รหัสคูปอง (ถ้ามี)
ที่อยู่
โรงเรียน
รู้จักเว็บไซต์จาก